Kūrybinių industrijų centras „Taurapilis“


Utenos verslo informacijos centro infrastruktūros plėtra, pritaikant kino teatro „Taurapilis“ pastatą kūrybinių industrijų ir verslo poreikiams.

Aušros g. 47, Utena


+370 612 02502