Valstybinės teismo psichiatrinės tarnybos pastatas


Valstybinės teismo psichiatrinės tarnybos prie SAM Utenos ekspertinio skyriaus II-ojo poskyrio pastato rekonstravimas

Aušros g. 30, Utena


+370 612 02502